Regulamin sklepu

Regulamin sklepu internetowego Zakładów Ceramicznych "BOLESŁAWIEC" Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bolesławcu.

Sklep internetowy działający pod adresem www.ceramikaboleslawiec.com.pl prowadzony jest przez Zakłady Ceramiczne „Bolesławiec" w Bolesławcu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (zwanej dalej „Zakładami")
zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 00001141136, posiadającą NIP 6120003949 i Numer REGON 230198030 , mającą siedzibę w Bolesławcu (Polska) pod adresem: ul. Kościuszki 11, 59-700 Bolesławiec.

1. OFERTA

1.1. Przedmiotem oferty są ceramiczne wyroby stołowe oraz garnki ceramiczne przedstawione na stronie sklepu internetowego. Wyroby te są dostępne dla klienta w ciągu 28 dni roboczych od daty złożenia zamówienia.

1.2. W przypadku zainteresowania wyrobami przedstawionymi na stronie głównej Zakładów, lecz nieznajdującymi się w bieżącej ofercie sklepu internetowego, pracownik Zakładów na życzenie zainteresowanego przedstawia informacje o cenie wyrobów oraz okresie oczekiwania na dostawę.

1.3. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci internet.

1.4. Wszystkie ceny wyrobów znajdujących się w sklepie są podawane w polskich złotych i zawierają podatek VAT (ceny brutto).

1.5. Do ceny towaru podanej na stronie sklepu internetowego dodawana jest cena za przesyłkę według zasad określonych w pkt. 5 regulaminu.

1.6. Wyroby oferowane w sklepie posiadają wymagane atesty i zezwolenia dopuszczające do obrotu na terenie Polski. Wszystkie wyroby są w pierwszym gatunku, zgodnie z przyjętymi w Zakładach zasadami klasyfikacji.

1.7. Wszystkie wymienione produkty i nazwy są oznakowane w celach identyfikacyjnych i są zastrzeżone znakami towarowymi Z.C. „Bolesławiec” w Bolesławcu Sp. z o.o.

2. STRONY TRANSAKCJI

2.1. Stroną dokonującą zakupów w sklepie internetowym zwaną dalej klientem jest konsument, za jakiego uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio
z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

2.2. Stroną dokonującą sprzedaży produktów zawartych w ofercie sklepu internetowego jest właściciel sklepu - Zakłady Ceramiczne „Bolesławiec" w Bolesławcu Sp. z o.o.

3. SPOSOB ZAMÓWIENIA

3.1. Zamówienie składa się przez wypełnienie formularza zamówienia w ikonie „Koszyk" i przesłanie go
do sklepu elektronicznie na adres sklep@ceramicboleslawiec.com.pl. Zamówienie uważa się za złożone jeśli klient zaakceptował je poprzez naciśnięcie klawiszy „Rozumiem i akceptuję Regulamin sklepu” oraz „Zamówienie wiąże się z obowiązkiem zapłaty".

3.2 Każde zamówienie zostaje potwierdzone, najpóźniej w następnym dniu roboczym po jego złożeniu. Potwierdzenie oznacza, że zamówienie zostało otrzymane i przyjęte do realizacji w terminach jak
w pkt. 1.1 i 1.2. Potwierdzenie odbywa się drogą elektroniczną.

3.3. Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu do czasu wysyłki wyrobów.

4. SPOSÓB PŁATNOŚCI

Klient wybiera jedną z poniższych form płatności:

4.1. Za zaliczeniem pocztowym - klient należność za towar i przesyłkę uiszcza przy odbiorze paczki na poczcie lub doręczycielowi.

4.2. Kurierowi - należność za towar i przesyłkę jest w całości inkasowana przez kuriera przy dostawie paczki na wskazany przez klienta adres.

4.3. Przelewem bankowym - klient przedpłaca na konto Zakładów Ceramicznych „Bolesławiec" w Bolesławcu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością PKO BP S.A. O/Bolesławiec 39 1020 2137 0000 9202 0006 4972 należność za towar i przesyłkę natychmiast po złożeniu zamówienia. Przy wyborze
takiej formy zapłaty należy bezzwłocznie przesłać do Zakładów kopię wpłaty na adres mailowy sklepu sklep@ceramicboleslawiec.com.pl, po potwierdzeniu zamówienie zostanie skierowane do realizacji.

4.4. Kartą płatniczą w chwili autoryzacji karty - należność za towar i przesyłkę klient reguluje kartą płatniczą akceptowaną przez First Data POLCARD przed wysyłką towaru.

4.5. Internetowym przelewem bankowym za pośrednictwem First Data POLCARD e-Przelewy oraz serwisu Transferuj.pl, który umożliwia autoryzację transakcji - Klient jest zobowiązany umieścić identyfikator transakcji w tytule internetowego przelewu bankowego wykonywanego na konto bankowe serwisu Transferuj.pl. Klient winien zachować unikalny identyfikator transakcji dla celów kontroli stanu tej płatności;

5. WARUNKI DOSTAWY

Klient wybiera jeden z poniższych sposobów dostawy:

5.1 Firma kurierska UPS na terytorium Polski

Odbiór przesyłki od firmy kurierskiej musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem. Z chwilą pokwitowania na nabywcę przechodzi prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyko związane z posiadaniem
i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia. Odbierając towar nabywca jest zobowiązany
do sprawdzenia, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu, a gdy takie posiada należy spisać protokół reklamacji w obecności firmy kurierskiej.

CENNIK USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ FIRMĘ KURIERSKĄ:

Paczka do 30kg- 19,50 zł za paczkę

W cenę usługi wliczono opłatę za pobranie oraz 23% podatku VAT.

Czas dostawy 2-3 dni.

5.2. Firma kurierska UPS poza terytorium Polski

Przykładowe ceny i czas dostawy wyrobów do poszczególnych Państw

Państwo

UPS

Czas dostawy

do 5kg

do 10kg

do 20kg

Austria

103

130

153

2-3 dni

Czechy

43

54

64

2-3 dni

Niemcy

43

54

64

2-3 dni

Słowacja

43

54

64

3-4 dni

Belgia

47

60

76

2-3 dni

Francja

47

60

76

3-5 dni

Holandia

114

147

184

3-4 dni

Rumunia

47

60

76

3-4 dni

Hiszpania

51

66

85

3-5 dni

Szwecja

114

147

184

3-4 dni

Włochy

51

66

85

4-5 dni

Wielka Brytania

51

66

85

4-5 dni

Norwegia

280

365

429

5-6 dni

Szwajcaria

280

365

429

6-7 dni

Ukraina

441

595

767

6-7 dni

Rosja

441

595

767

6-7 dni

Kanada

448

610

801

5-6 dni

USA

448

610

801

5-6 dni

Australia

552

787

1082

5-6 dni

Japonia

552

787

1082

5-6 dni

Korea Płd.

552

787

1082

5-6 dni

Ceny wyrażone są w złotych i zawierają 23% podatku VAT.

W przypadku wysyłek do innych państw koszt dostawy będzie ustalany indywidualnie.

5.3. Poczta Polska na terenie Polski

Odbiór przesyłki u doręczyciela lub na poczcie. Sprawdzenie wyrobów i zgłoszenie reklamacji musi nastąpić wówczas nie później niż w dniu następnym po odbiorze.

Koszt przesyłek realizowanych przez Pocztę Polską usługa paczka 48 na terytorium Polski przy sprzedaży przez internet przedstawia się następująco:

Cennik przesyłki na terytorium Polski:

WAGA

POLSKA

5 kg

15,50 zł

10 kg

20,50 zł

20 kg

25,50 zł

Czas dostawy 2-7 dni

Ceny zawierają opłatę za pobranie oraz 23% podatku VAT.

5.4. Poczta Polska poza terytorium Polski

Cennik paczki pocztowej do poszczególnych kontynentów:

Kontynenty

Poczta Polska

Czas dostawy

5kg

10kg

15kg

20kg

Europa

140 zł

180 zł

240 zł

310 zł

do 8 dni

Ameryka Północna, Afryka

215 zł

320 zł

445 zł

585 zł

do 30 dni

Ameryka Południowa, Środkowa, Azja

255 zł

415 zł

575 zł

720 zł

do 30 dni

Australia, Oceania

335 zł

600 zł

850 zł

1035 zł

do 30 dni

Ceny wyrażone są w złotych i zawierają 23% podatku VAT.

6. SPOSÓB PAKOWANIA

6.1. Wyroby ceramiczne pakowane są w kartony. Artykuły pakowane są w papier i piankę PP, która gwarantuje bezpieczne dostarczanie nieuszkodzonej ceramiki do domu klienta.

6.2. Ze względów bezpieczeństwa maksymalna waga przesyłki krajowej nie może przekraczać 30 kg,
a zagranicznej 20 kg. Jeśli ciężar zamówionego towaru jest większy, wówczas przesyłka jest dzielona tak, aby ciężar każdej paczki krajowej nie przekraczał 30kg, natomiast ciężar każdej paczki zagranicznej nie przekraczał 20kg.

6.3. Przesyłka zostanie wysłana na adres, podany na formularzu danych osobowych.

6.4. Kartony wysyłane przez sklep są oklejane kobaltową taśmą firmową i oznaczone naklejką z danymi teleadresowymi nadawcy.

7. FAKTURA / PARAGON FISKALNY

7.1. Każdy klient otrzymuje paragon fiskalny lub, na życzenie, fakturę VAT z wyszczególnieniem w odrębnych pozycjach ceny za wyroby, ceny za przesyłkę oraz należnego podatku VAT.

7.2. Każda transakcja realizowana w sklepie internetowym jest fiskalizowana zgodnie z art. 111 ustawy
o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. 2011.177.1054)

8. ODSTĄPIENIE OD UMOWY I ZWROT TOWARU

Prawo odstąpienia od umowy

8.1. Klient, który zawarł umowę w naszym sklepie internetowym będący konsumentem może w terminie
14 dni od daty odebrania przesyłki odstąpić od tej umowy bez podawania przyczyny oraz zwrócić
towar bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem bezpośrednich kosztów zwrotu towaru. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez konsumenta weszła
w posiadanie rzeczy.

8.2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy Konsument musi poinformować nas tj. Zakłady Ceramiczne „Bolesławiec" w Bolesławcu Spółka z o.o. [ul. Kościuszki 11, 59-700 Bolesławiec, e-mail: sklep@ceramicboleslawiec.com.pl, fax: +48 530 661 401] o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego konsumentom prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

8.3. Odstąpienie od umowy i zwrot towaru są możliwe tylko wówczas, gdy towar nie nosi śladów użytkowania, ani nie został w żaden sposób uszkodzony lub zniszczony.

Skutki odstąpienia od umowy

8.4. W przypadku odstąpienia od umowy Sklep zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w ciągu 14 dni od dnia,
w którym Sklep został poinformowany o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności dokonany zostanie przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

8.5. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy.

8.6. Zwracany towar należy odesłać na własny koszt razem z otrzymanym paragonem fiskalnym lub fakturą. na adres: Zakłady Ceramiczne „Bolesławiec" w Bolesławcu Spółka z o.o., ul. Kościuszki 11, 59-700 Bolesławiec, Polska, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli towar zostanie odesłany przed upływem terminu 14 dni. Bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy ponosi Konsument.

8.7. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

8.8. Odstąpienie od umowy przez klientów innych niż konsumenci regulują przepisy kodeksu cywilnego.

9. REKLAMACJE

9.1. Sklep ponosi odpowiedzialność za wady fizyczne towaru, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w towarze w tej samej chwili. Klient ma prawo do reklamacji wad jakościowych, ilościowych oraz związanych ze stłuczkami transportowymi. Przy odbiorze towaru klient powinien sprawdzić czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu, a gdy takowe posiada należy spisać w obecności pracownika firmy kurierskiej lub poczty protokół reklamacji wykorzystując druk stosowany przez firmę kurierską lub pocztę. Przy składaniu reklamacji można także wykorzystać druk stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu. Reklamacje dotyczące wad towaru należy wnosić nie zwłocznie po ujawnieniu wad na adres: Zakłady Ceramiczne „Bolesławiec" w Bolesławcu Spółka z o.o., ul. Kościuszki 11, 59-700 Bolesławiec, Polska.

9.2. W przypadku uznania zasadności reklamacji klientowi przysługuje prawo do wymiany na wyroby wolne od wad lub zwrot zapłaty w części przypadającej na uszkodzone wyroby.

9.3. Koszty wysyłki wyrobów wolnych od wad w ramach procedury reklamacyjnej ponoszą Zakłady Ceramiczne „Bolesławiec" w Bolesławcu Sp. z o.o.

10. PRZEPISY KOŃCOWE

10.1. Ewentualne spory wynikające z umowy sprzedaży zawartej poprzez sklep internetowy rozpatrywane będą przez sądy powszechne właściwe dla siedziby Zakładów Ceramicznych „Bolesławiec" w Bolesławcu Sp. z o.o.

10.2. Przepis pkt. 10.1 nie dotyczy kupujących będących konsumentami. Konsument może wytoczyć
powództwo według swego wyboru przed sąd właściwy dla jego miejsca zamieszkania lub dla siedziby przedsiębiorcy – według zasad wynikających z przepisów kodeksu postępowania cywilnego.

10.3. Zakłady zastrzegają sobie prawo do zmiany asortymentów towarów znajdujących się w ofercie sklepu.

 

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu Sklepu Internetowego

 

 

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

Adresat:

Zakłady Ceramiczne „Bolesławiec w Bolesławcu Spółka z o.o.

ul. Kościuszki 11

59-700 Bolesławiec

e-mail:    sklep@ceramicboleslawiec.com.pl

fax: +48 530 661 401

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) ..................................................................................................................................................

…..........................................................................................................................................................................................

 

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*):….........................................................................................................................

 

Imię i nazwisko konsumenta(-ów) :…...........................................................................................................................

 

Adres konsumenta(-ów): …..............................................................................................................................................

 

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej):

 

…..................................................................................................…......................................................................................

 

 

Data ….................................................

 

 

 

 

 

(*) Niepotrzebne skreślić.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu Sklepu Internetowego

 

 

WZÓR FORMULARZA REKLAMACJI

 

……………………..………………………………………

Miejscowość, data

……………………………………………………….………

Imię i nazwisko

……………………………………………………………….

Adres zamieszkania

………………………………………………………………

Telefon

……………………………………………………………….

 

Adresat:

Zakłady Ceramiczne „Bolesławiec w Bolesławcu Spółka z o.o.

ul. Kościuszki 11

59-700 Bolesławiec

e-mail:    sklep@ceramicboleslawiec.com.pl

fax: +48 530 661 401

 

REKLAMACJA

 

W dniu ...........................  nabyłem/am............................................................................................................................ .

W dniu ................................................................................................ stwierdziłem/am wadę / nieprawidłowość

polegającą na …...............................................................................................................................................................

…..........................................................................................................................................................................................

…..........................................................................................................................................................................................

…..........................................................................................................................................................................................

…..........................................................................................................................................................................................

W związku z powyższym, zgodnie z art. 560 §§ 1-3 kodeksu cywilnego, proszę o:

- obniżenie ceny wadliwego towaru (wyrobu) do kwoty …...................zł *

- wymianę wadliwego towaru na towar wolny od wad*

 

 

……………………………………………………………………………

Podpis konsumenta

* wybór roszczenia należy do konsumenta.